ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Συμεών

Καθηγητής/τρια
Τομέας Μετάφρασης

Φ.Ε.Κ.
Θεωρία Μετάφρασης - Μεταφρασεολογία

Γραφείο: 01, Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 2310-997512
Fax: 2310-997529
e-mail: simgram@frl.auth.gr

Ο Σίμος Γραμμενίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Θεωρία Μετάφρασης – Μεταφρασεολογία. Είναι διδάκτορας Θεωρητικής και Τυπικής Γλωσσολογίας [ειδίκευση Αντιπαραβολική Γλωσσολογία και Μετάφραση] του πανεπιστημίου Paris VII – Denis Diderot. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως επίσης και σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων. ‘Έχει συγγράψει τρία βιβλία και εξήντα περίπου επιστημονικά άρθρα.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις εξής θεματικές:

  •  Γλωσσολογική προσέγγιση της Μετάφρασης
  •  Πολιτισμική διάσταση της μετάφρασης
  •  Διδακτική της μετάφρασης
  •  Σπουδές φαγητού και μετάφραση
  •  Ιστορία της μετάφρασης
  •  Η μεταφρασεολογική έρευνα στον ελληνόφωνο χώρο
  •  Ορολογία της μετάφρασης

Δείτε εδώ το πλήρες βιογραφικό

Δείτε εδώ το βιογραφικό στον δικτυακό τόπο της ΜΟ.ΔΙ.Π