Κ.Α. Τίτλος Τομέας Τύπος Περίοδος Διδ. Μονάδες ECTS Erasmus
KEM-01 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
KEM-02 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
KEM-03 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Εαρινό 6 Όχι
KEM-04 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Εαρινό 6 Όχι
KEM-05 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
KEM-06 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
KEM-07 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Εαρινό 6 Όχι
KEM-08 Μετάφρασης Μάθημα Επιλογής Εαρινό 6 Όχι
YM-01 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-02 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-03 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-04 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-05 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
YM-06 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
YM-07 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
YM-08 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
YM-09 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-10 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-11 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-12 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
YM-13 Μετάφρασης Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΚΕΔ-01 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
ΚΕΔ-02 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
ΚΕΔ-03 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Μάθημα Επιλογής Εαρινό 6 Όχι
ΚΕΔ-04 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Μάθημα Επιλογής Εαρινό 6 Όχι
ΚΕΔ-05 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
ΚΕΔ-06 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Μάθημα Επιλογής Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-01 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-02 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-03 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-04 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-05 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
ΥΔ-06 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
ΥΔ-07 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
ΥΔ-08 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Εαρινό 6 Όχι
ΥΔ-09 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-10 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-11 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι
ΥΔ-12 Γλωσσολογίας και Διδακτικής Υποχρεωτικό μάθημα Χειμερινό 6 Όχι