ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΏρες συνεργασίας διδασκόντων

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 
 

Ώρες συνεργασίας διδασκόντων τρέχοντος εξαμήνου.

 

Τομέας Λογοτεχνίας
Διδάσκοντες Ημέρα & Ώρα Γραφείο Τηλέφωνο
Γραμματικοπούλου Tετάρτη 11.30 – 13.30 3 Π.Κ. 2310-997507
Παρασκευή 18.30-19.30
Εξάρχου Καλλιόπη Δευτέρα 11.00 – 13.00 103 Π.Κ. 2310-997450
Τρίτη 10.00-12.00
Τετάρτη 11.00 – 13.00
Καρατσινίδου Χρυσή Πέμπτη 12.00-14.00 102 Π.Κ. 2310-997486
Παρασκευή 13.30-14.30
Λιτσαρδάκη Μαρία Τετάρτη 10.00-11.00 103 Π.Κ. 2310-997515
Παρασκευή 12.00-13.00 και 16.00-17.00
Μακροπούλου Μαρία Δευτέρα 10.00 - 11.00 103 Π.Κ. 2310-997483
Τετάρτη 09.00-11.00
Μακροπούλου Πολυτίμη Τρίτη 10.00-12.00 5 Π.Κ. 2310-997782
Παρασκευή 11.00-13.00
Μαμακούκα Ελισάβετ Δευτέρα 18.30-19.30 103 Π.Κ. 2310-997505
Τρίτη 18.30-19.30
Πέμπτη 12.00-13.00
Καδόγλου Τριανταφυλλιά Τρίτη 09.30-10.30 103 Π.Κ.  
Τετάρτη 11.00-12.00
Πέμπτη 09.30-10.30
Πλουμιστάκη Καλλιόπη Τρίτη 12.00-13.00 103 Π.Κ.  
Πέμπτη 12.00-13.00
Παρασκευή 15.00-16.00
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
Αρβανίτης Παναγιώτης Τρίτη 09.30-13.30 308γ Π.Κ. 2310-997510
Τετάρτη 09.30-13.30
Πέμπτη 11.00-13.00
Delhaye Olivier Δευτέρα 13.30-16.00 5 Π.Κ. 2310-997400
Τετάρτη 11.00-13.30
Κέλλα Κική Τετάρτη 18.30-19.30 6 Π.Κ 2310-997439
Πέμπτη 17.30-18.30
Παρασκευή 11-12
Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Τετάρτη 17.00-18.00 308 Π.Κ. 2310-997996
Αικατερίνη Πέμπτη 13.30-15.30
Λάμπρου Γιάννης Τετάρτη 16.00-17.30 307 Π.Κ. 2310-997495
Πέμπτη 16.00-17.30
Μουσούρη Ευαγγελία Τετάρτη 09.00-11.00 3 Π.Κ. 2310-997434
Πέμπτη 11.00-13.00
Παναγιωτίδης Παναγιώτης Δευτέρα 11.00-13.00 308 Π.Κ. 2310-997520
Τρίτη 11.00-13.00
Τετάρτη 11.00-13.00
Κρυστάλλη Πηνελόπη Δευτέρα 11.30-13.00 307 Π.Κ.  
Πέμπτη 15.30-17.00
Λέφα Αλεξάνδρα Τρίτη 11.00-13.00 308 Π.Κ.  

Πέμπτη 11.00-13.00

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Γραμμενίδης Σίμος Δευτέρα 10.00-11.00 1 Ν.Πτ. 2310-997512
Τρίτη 10.00-11.00 
Τετάρτη 10.00-11.00(μετά την 1η Δεκεμβρίου)
Δημητρούλια Τιτίκα Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη διδάσκουσα 1 Ν.Πτ. 2310-997563
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κουρδής Ευάγγελος Τρίτη 11.00-13.00 1 Ν.Πτ. 2310-997514
Τετάρτη 11.00-13.00
Κυριακοπούλου  Τίτα Πέμπτη 12-13 Κατόπιν συνεννόησης με τη 0.6 Ν.Πτ. 2310-997516
Παρασκευή 10.00-11.00 διδάσκουσα
Λουπάκη Ελπίδα Δευτέρα απόγευμα κατόπιν συνενν. με διδάσκουσα 1 Ν.Πτ. 2310-997528
Τετάρτη 11.00-13.00
Παρασκευή 11.00-13.00
Σουφλερού-Jardel Christiane Τρίτη 11.00-14.00 1 Ν.Πτ. 2310-997715
Πέμπτη 10.00-11.00 και 16.00-18.00
Τσακνάκη Ολυμπία Δευτέρα 13.30-15.30 1 Ν.Πτ. 2310-97516
Τρίτη 13.30-15.30
Κωστοπούλου Τετάρτη 16.30-18.30 1 Ν.Πτ.  
Παρασκευή 11.00-13.00
Χαραλαμπίδου Δευτέρα 11.00-13.00 1 Ν. Πτ  
Πέμπτη 11.00-13.00

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Δείτε εδώ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.