ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Οι βιβλιοθήκες  του Τμήματός μας λειτουργούν ως εξής:

Βιβλιοθήκη 106 Π.Κ. (Γαλλικής Λογοτεχνίας)
Υπεύθυνη : Δήμητρα Μωραϊτου

Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 έως 14:30

Βιβλιοθήκη 307 Π.Κ. (Γαλλικής Γλωσσολογίας, Διδακτικής και Μετάφρασης)
Υπεύθυνος : Φώτης Τερβισίδης

Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 έως 14:30

Νέο ΔΠΜΣ Τμήματος - Γλώσσες και Διοίκηση

Ίδρυση Δ.ΠΜ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον»

Δείτε περισσότερα

Νέο ΔΠΜΣ Τμήματος - Σημειωτική

Ίδρυση Δ.ΠΜ.Σ. με τίτλο «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία».

Δείτε περισσότερα

2e CONGRÈS INTERNATIONAL

Méthodologie de l’apprentissage des langues
Vers l’excellence pédagogique, didactique et linguistique

Thessaloniki, Grèce
2-5 septembre 2018

Infos et inscriptions : http://congres2018.methodal.net