ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Οι βιβλιοθήκες  του Τμήματός μας λειτουργούν ως εξής:

Βιβλιοθήκη 106 Π.Κ. (Γαλλικής Λογοτεχνίας)
Υπεύθυνη : Δήμητρα Μωραϊτου

Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 έως 14:30

Βιβλιοθήκη 307 Π.Κ. (Γαλλικής Γλωσσολογίας, Διδακτικής και Μετάφρασης)
Υπεύθυνος : Φώτης Τερβισίδης

Δευτέρα έως Παρασκευή : 9:00 έως 14:30